adcom International

Adcom International je art management & consulting kompanija sa sjedištem u Austriji.
Desetljeća aktivnosti u internacionalnom marketing businessu koje je bilo popraćeno kreativnim okruženjem, brojnim putovanjima i susretima na lokacijama nadahnutim arhitekturom, dizajnom i artom, na direktan ili indirektan način potaknula su želju prema razumijevanju i otkrivanju vizualne umjetnosti.  Nije dugo trebalo da ljubav prema art-u postepeno uzme sve više i više maha.
Danas je Adcom International međunarodno prisutna art management agencija koja probrane  primarno hrvatske ali i strane autore mlađe i srednje generacije prati i podržava na razvojnom putu s dugoročnim ciljem njihova povezivanja i posredovanja prema europskom ali i svjetskom profesionalnom umjetničkom tržištu.
Osim kontinuirane kolaboracije s internacionalno etabliranim galerijama i strukovnim institucijama koje pružaju temelje predstavljanja imena i djela autora profesionalnom art tržištu, Adcom International vođen je paralelno i filozofijom nezaobilaznog spoja sinergija businessa i umjetnosti.  Kada je riječ o najvišem kvalitativnom nivou u oba područja,  zagovornici smo open art platformi, te aktivno participiramo na biranim projektima implementacije umjetnosti u high class poslovne i rezidencijalne objekte i  to u kontekstu konceptualnog povezivanja arhitekture, dizajna i suvremene umjetnosti.