Dora Bakek rođena je 1990. u Zagrebu. Nakon završene Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću u Zaboku, upisuje studij likovne pedagogije, smjer grafika, na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Diplomirala je 2013. godine na temu „Slike podsvjesnog i nesvjesnog“, pod mentorstvom red. prof. Maje Franković. Tijekom studija nagrađena je državnom stipendijom u kategoriji za nadarene redovite studente sveučilišnih i stručnih studija (2013.) te sveučilišnom stipendijom za izvrsnost (2012.), dok je u akademskoj godini 2012./2013. radila kao demonstrator za litografiju na Akademiji. Trenutno živi u Varaždinu, gdje radi kao nastavnica likovne kulture, te aktivno provodi likovne radionice za djecu u Hrvatskoj i inozemstvu.
Do sada bilježi dvije samostalne izložbe grafika:  „U potrazi za nesvjesnim“, u Galeriji Laval Nugent, u Zagrebu, i „Slike podsvjesnog i nesvjesnog“ u Velikoj galeriji grada Zaboka.
Sudjelovala je na mnogim skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. Članica je Hrvatskog društva likovnih umjetnika Varaždin.