Gorana Težak

Gorana Težak rođena je 1985. godine u Puli gdje 2000. godine upisuje srednju školu Primijenjenih umjetnosti i dizajna. 2010. godine diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi prof. Duje Jurića. Sudjelovala je na nekoliko likovnih rezidencija i humanitarnih aukcija: Art residence, Medana (Slovenija), Art residence, Varese (Italija), Artist in residence, Warberg ob der Aist (Austrija).
Živi i radi u Zagrebu i Puli. Od 2012. godine članica je HDLU-a Istre.