Marina Stoponja

Marina Stoponja rođena je 10.11.1969. godine u Zagrebu. Na Akademiji likovnih umjetnosti diplomirala je 1999. godine na odsjeku kiparstva kod prof. Šime Vulasa. Član HDLU-a je od 1999. godine a HZSU-a od 2001. Momentalno studira na poslijediplomskom doktorskom studiju na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.