Mirna Sišul

Mirna Sišul rođena je 1977. godine u Rijeci. Završila je Školu za primijenjenu umjetnost , a potom diplomirala na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Ima status samostalnog umjetnika.
Dobitnica je više nagrada za slikarstvo. Djela joj se nalaze u mnogim javnim i privatnim zbirkama diljem svijeta. Članica je Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika HZSU, Hrvatskog društva likovnih umjetnika: HDLU Istre, Zagreba i Rijeke. Do sada je održala četrdeset dvije samostalne izložbe.
Bavi se slikarstvom, dizajnom interijera i ilustracijom.