Paulina Jazvić

Paulina Jazvić rođena je u Zagrebu 1973. godine.
2001. diplomirala je na Likovnoj akademiji u Zagrebu, grafiku u klasi prof. Šuteja. 1995. diplomirala je Dizajn odjeće i tekstila na Tekstilno tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Izlagala je na 100 tinjak skupnih i 40 samostalnih izložbi. Do sada je za svoj rad primala šest nagrada. Članica je  HDLU –a.
Zaposlena je kao izvaredni professor  na na Tekstilno – tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za dizajn i projektiranje tekstila i odjeće, na kolegijima Kreiranje odjeće na preddiplomskom i diplomskom studiju. Do sada je bila mentor na 75 diplomskih i završnih radova. Organizirala je i mentorirala 20-ak studentskih izložbi.