Predrag Todorović

Predrag Todorović je rođen 1966. u Drvaru. Diplomirao je Likovne umjetnosti, izborni kolegij slikarstvo, na Pedagoškom fakultetu u Rijeci 1990. godine. Boravio je na 2 Artist-in-residence programa: U Kairu 1997. i u Parizu 2016.
U kustoskim selekcijama iz zemlje i inozemstva radovi su mu predstavljali suvremenu Hrvatsku likovnu scenu u Italiji, Austriji, Švicarskoj, Njemačkoj, Finskoj, Egiptu, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Francuskoj. Do sada je izlagao na više od 40 samostalnih izložbi te na brojnim skupnim, žiriranim i selektiranim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. Dobitnik je nekoliko nagrada i priznanja. Radovi mu se nalaze u brojnim privatnim zbirkama u zemlji i inozemstvu, u fundusu MMSU u Rijeci te u grafičkim zbirkama MSU Zagreb i NSK Zagreb.
Član je Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika. Od 2006. g. živi i radi u Zagrebu.