Romana Nikolić 

Romana Nikolić rođena je u Zagrebu 1992. godine. Nakon završene Škole za primijenjenu umjetnost i dizajn 2011. godine upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu. Na nastavničkom odsjeku diplomirala je 2017. godine kao najbolji diplomant, u klasi Daniela Kovača. Izlagala je na dvadesetak grupnih izložbi od kojih valja istaknuti izložbu Kamen po kamen u Prirodoslovni muzej u Zagrebu, Venientes u sklopu Salona mladih u Zagrebu i 20., 18. i 17. Međunarodnu izložbu minijatura u Zaprešiću, Sarajevu i Beogradu. Samostalno izlaže 2017. u Galeriji Vladimir Nazor u Zagrebu i Galeriji Antuna Augustinčića u Klanjcu. Osim umjetničkog rada suosnivačica je i tajnica Udruge „Etnoteka“ u sklopu koje vodi tri samostalna projekta na području kulturnog turizma. Nastavnica je likovne kulture u OŠ Tina Ujevića, te stručni suradnik u likovnom učilištu Tanay.