Stjepan Šandrk

Stjepan Šandrk rođen je 1984. godine u Osijeku. Diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2006. godine gdje je i doktorirao studij slikarstva 2015. godine. Iza sebe ima niz ostvarenih izložbi u zemlji i inozemstvu. Boravio je na nekoliko umjetničkih rezidencija, te je više puta nagrađen. Član je HDLU i HZSU.