Davor
Dmitrović

Davor Dmitrović će na ovogodišnjem Art Zagrebu predstaviti rad „Za sjene živih, za sjene mrtvih (sunce, sunce, sunce, sunce, sunce)”.  Ovaj rad dio je veće serije monokromnih radova kojima se umjetnik intenzivnije počeo baviti 2017. godine. Monokromno slikarstvo, gledano u kontekstu povijesti umjetnosti, a i u njegovom osobnom stvaralaštvu, nije se pojavilo kao neki  logični i neizbježni idući korak u stilu, već je ono, moglo bi se reći a priori izjava.

Rad se bavi inherentnim dualizmom slike kao takve, odnosom dva dijametralno suprotna elementa i njihovim paradoksalnim zajedništvom, odnosom promatrača i djela te napose odnosom djela i autora. Ideja vodilja bila je stvaranje rada koji u sebi istovremeno posjeduje kvalitete svjetla i tame, iluziju promjene i statičnosti, plošnosti i dubine koji se u radu susreću i prelaze jedan u drugo.