Petra
Šabić

Petra Šabić na Art Zagrebu predstavit će radove iz serije kozmografskog slikanja. Gdje sve postaje znakovito, metodička spontanost i eksperimentalna intuitivnost postaju glavni alati stvaralačkog procesa. Ono je ujedno podrivanje kaosu kao i njegovo uokvirivanje, dovođenje do forme ili ‘kozmografiranje’, od kosmos, kao ‘uređeno’, ‘urešeno’ stanje.

Kozmografsko slikanje postaje određeni tip igre jer teži da uvede red u zbrku odnosa i čini prijelaz iz prirodnog stanja u kulturno, iz spontanog u namjerno, ali igra dopušta da ispod poštivanja pravila izbije najdublja spontanost i najosobniji odgovor na vanjske prisile (usp. Chavalier, Gheerbrant 1987.)