Alina
Gishyan

Alina Gishyan je uspješna armenska umjetnica koja živi u Hrvatskoj i spaja svoje kulturne utjecaje kako bi stvorila zadivljujuća djela u mediju keramike. S bogatim obiteljskim naslijeđem u keramičkom umijeću, usavršavala je svoje vještine tijekom 16 godina, izrađujući funkcionalnu i elegantnu keramiku koristeći održive materijale koji su istovremeno sigurni za konzumaciju hrane. Alinina avangardna keramika stekla je međunarodno priznanje, te privlači kupce iz cijelog svijeta. Njezini su radovi izloženi diljem svijeta, od SAD-a do Japana, od UAE do Rusije, 

a aktivno sudjeluje na likovnim izložbama te i sama organizira popularne izložbe u Hrvatskoj. Uz njezino majstorsko vladanje medijem keramike, Alina besprijekorno integrira najstariji oblik umjetnosti s najnovijim dostignućima u modernim tehnikama umjetne inteligencije, što joj omogućuje stvaranje umjetničkih djela umjetne inteligencije koja autentično utjelovljuju bit fizičke keramike, dok im ulijevaju posebnu i neusporedivu komponentu. 2019. dodijeljena joj je cijenjena titula narodnog majstora Republike Armenije, za predstavljanje moderne armenske umjetnosti na svjetskoj sceni.

Alina Gishyan je uspješna armenska umjetnica koja živi u Hrvatskoj i spaja svoje kulturne utjecaje kako bi stvorila zadivljujuća djela u mediju keramike. S bogatim obiteljskim naslijeđem u keramičkom umijeću, usavršavala je svoje vještine tijekom 16 godina, izrađujući funkcionalnu i elegantnu keramiku koristeći održive materijale koji su istovremeno sigurni za konzumaciju hrane. Alinina avangardna keramika stekla je međunarodno priznanje, te privlači kupce iz cijelog svijeta. Njezini su radovi izloženi diljem svijeta, od SAD-a do Japana, od UAE do Rusije, a aktivno sudjeluje na likovnim izložbama te i sama organizira popularne izložbe u Hrvatskoj. Uz njezino majstorsko vladanje medijem keramike, Alina besprijekorno integrira najstariji oblik umjetnosti s najnovijim dostignućima u modernim tehnikama umjetne inteligencije, što joj omogućuje stvaranje umjetničkih djela umjetne inteligencije koja autentično utjelovljuju bit fizičke keramike, dok im ulijevaju posebnu i neusporedivu komponentu. 2019. dodijeljena joj je cijenjena titula narodnog majstora Republike Armenije, za predstavljanje moderne armenske umjetnosti na svjetskoj sceni.