"Demontirani i degradirani atelier“

Munira Serdarević (1950., Zagreb) se umjetničkim radom profesionalno bavi od 1987. kada u sklopu Univerzijade dobiva nagradu za jedan od suvenira grada Zagreba. Unikatne predmete koje izrađuje redovito je predstavljala na prigodnim sajmovima povodom Božića i Uskrsa, a organizirala je i brojne umjetničke radionice za djecu koje su bile emitirane i u sklopu obrazovnog dječjeg TV programa.  Bavi se i uređenjem interijera i izloga, a autorica je i vizualnih identiteta izložbi gdje posebno treba istaknuti onu „Vino u Hrvata“ održanu 1994. u organizaciji Zrinjevca. 

Iste godine postaje ULUPUH-ovom članicom Sekcije za produkt dizajn, u kojoj danas aktivno djeluje kao članica Umjetničkog savjeta Sekcije. 1995. nastupila je i na Međunarodnom jesenskom sajmu u Grazu u sklopu Hrvatskog paviljona. Dobitnica je Velike nagrade 46. zagrebačkog salona — primijenjena umjetnost i dizajn: Rukopisi novog doba, 2011. 2014.godine, održala je samostalnu izložbu u Galeriji ULUPUH pod nazivom Luksuz od rođenja do smrti u sklopu izložbenog programa 49. zagrebačkog salona — primijenjena umjetnost i dizajn, kao realizaciju prve nagrade s prethodnog izdanja. Živi i radi u Zagrebu.

Munira Serdarević (1950., Zagreb) se umjetničkim radom profesionalno bavi od 1987. kada u sklopu Univerzijade dobiva nagradu za jedan od suvenira grada Zagreba. Unikatne predmete koje izrađuje redovito je predstavljala na prigodnim sajmovima povodom Božića i Uskrsa, a organizirala je i brojne umjetničke radionice za djecu koje su bile emitirane i u sklopu obrazovnog dječjeg TV programa. 

Bavi se i uređenjem interijera i izloga, a autorica je i vizualnih identiteta izložbi gdje posebno treba istaknuti onu „Vino u Hrvata“ održanu 1994. u organizaciji Zrinjevca. Iste godine postaje ULUPUH-ovom članicom Sekcije za produkt dizajn, u kojoj danas aktivno djeluje kao članica Umjetničkog savjeta Sekcije. 1995. nastupila je i na Međunarodnom jesenskom sajmu u Grazu u sklopu Hrvatskog paviljona. Dobitnica je Velike nagrade 46. zagrebačkog salona — primijenjena umjetnost i dizajn: Rukopisi novog doba, 2011. 2014.godine, održala je samostalnu izložbu u Galeriji ULUPUH pod nazivom Luksuz od rođenja do smrti u sklopu izložbenog programa 49. zagrebačkog salona — primijenjena umjetnost i dizajn, kao realizaciju prve nagrade s prethodnog izdanja. Živi i radi u Zagrebu.