Dijana
Čović

Dijana Čović (1971.) moderna je ekspresionistička slikarica koja živi i radi u Zagrebu. Završila je srednju školu za umjetnost i dizajn i diplomirala na FPZ-u u Zagrebu. Nakon završenih nekoliko privatnih likovnih art škola, prije 6 godina potpuno se predaje likovnoj umjetnosti. Gene i talent za kreativnost i maštu, kaže, naslijedila je, od bake Marije. Iako je živjela u siromaštvu, rukama je oblikovala drveno posuđe i prodavala ga na tržnici te tako kao samohrana majka prehranila sedmero djece. Dijanina umjetnost je ekspresionistička, vrlo emotivna, ali i društveno angažirana. Slika najčešće u ulju i akrilu, uglavnom u maniri apstraktnog realizma, suprotstavljajući dva naizgled nespojiva pojma, apstraktnu i realističnu umjetnost. Realizmom u slojevima boja dočarava stvarne objekte i subjekte iz života: portrete, figure, pejzaže, floralne motive. Apstraktnim linijama, pomalo reljefno, u 3D maniri dočarava svijet oblika, boja, tekstura i uzoraka stvarajući pokret, dajući ritam i prenoseći ekspresiju.

Pokreti poteza kistom i špahtlama ritmični su i snažni poput plesa, s gustim gestualnim slojevima boja, vrlo koloritni, pod utjecajem fovista. Pod jakim je utjecajem starih majstora. Ponekad je usredotočena na elemente i principe dizajna kako bi vizualno izrazila osjećaje, misli i vlastita iskustva. Slikarstvo joj je kako kaže, gorivo, strast, ponekad poput ovisnosti… 

Dijani Čović ovo je drugi nastup na Art Zagrebu, iza nje je nekoliko zapaženih samostalnih izložbi, posljednja u Galeriji Vladimira Buzančića u ožujku “Didi – svijet žene”, ali i nekoliko grupnih izložbi. Djela  su joj objavljena u kolekcijama pariškog Singularta, beogradskog magazina “Pravo u metu” a njezini umjetnički radovi vise u privatnim rezidencijama kolekcionara diljem svijeta.

Dijana Čović (1971.) moderna je ekspresionistička slikarica koja živi i radi u Zagrebu. Završila je srednju školu za umjetnost i dizajn i diplomirala na FPZ-u u Zagrebu. Nakon završenih nekoliko privatnih likovnih art škola, prije 6 godina potpuno se predaje likovnoj umjetnosti. Gene i talent za kreativnost i maštu, kaže, naslijedila je, od bake Marije. Iako je živjela u siromaštvu, rukama je oblikovala drveno posuđe i prodavala ga na tržnici te tako kao samohrana majka prehranila sedmero djece. Dijanina umjetnost je ekspresionistička, vrlo emotivna, ali i društveno angažirana. Slika najčešće u ulju i akrilu, uglavnom u maniri apstraktnog realizma, suprotstavljajući dva naizgled nespojiva pojma, apstraktnu i realističnu umjetnost. Realizmom u slojevima boja dočarava stvarne objekte i subjekte iz života: portrete, figure, pejzaže, floralne motive. Apstraktnim linijama, pomalo reljefno, u 3D maniri dočarava svijet oblika, boja, tekstura i uzoraka stvarajući pokret, dajući ritam i prenoseći ekspresiju. Pokreti poteza kistom i špahtlama ritmični su i snažni poput plesa, s gustim gestualnim slojevima boja, vrlo koloritni, pod utjecajem fovista. Pod jakim je utjecajem starih majstora. Ponekad je usredotočena na elemente i principe dizajna kako bi vizualno izrazila osjećaje, misli i vlastita iskustva. Slikarstvo joj je kako kaže, gorivo, strast, ponekad poput ovisnosti… 

Dijani Čović ovo je drugi nastup na Art Zagrebu, iza nje je nekoliko zapaženih samostalnih izložbi, posljednja u Galeriji Vladimira Buzančića u ožujku “Didi – svijet žene”, ali i nekoliko grupnih izložbi. Djela  su joj objavljena u kolekcijama pariškog Singularta, beogradskog magazina “Pravo u metu” a njezini umjetnički radovi vise u privatnim rezidencijama kolekcionara diljem svijeta.