Jelena
Sokić

Jelena Sokić (Split) od 2000. počinje aktivno crtati i slikati shvaćajući da će to postati njezino zanimanje. Akademiju likovnih umjetnosti u Ljubljani upisuje 2005. Svo vrijeme tijekom studija, a posebno nakon diplome, aktivno sudjeluje na različitim umjetničkim događanjima, na kolektivnim izložbama te organizira samostalne izložbe. Kao medij izražavanja koristi slikarstvo, crtež, video, grafiku, ali često i kombinaciju svih tehnika. Trenutno živi i radi u Zagrebu.

“Slikanje shvaćam kao proces. To je način komunikacije vlastite vizije svijeta najintenzivnije moguće. Za mene je to nešto trajno, predanost i iskustvo. Slikanje ne služi za izazivanje skandala niti zadovoljava znatiželju. Više od svega, slikanje je evokacija mističnog koje ne bi moglo biti izraženo na nijedan drugi način. U svom radu koristim svakodnevne motive i prevodim ih u likovne teme sa svim svojim burnim emocionalnim karakteristikama.”

Jelena Sokić (Split) od 2000. počinje aktivno crtati i slikati shvaćajući da će to postati njezino zanimanje. Akademiju likovnih umjetnosti u Ljubljani upisuje 2005. Svo vrijeme tijekom studija, a posebno nakon diplome, aktivno sudjeluje na različitim umjetničkim događanjima, na kolektivnim izložbama te organizira samostalne izložbe. Kao medij izražavanja koristi slikarstvo, crtež, video, grafiku, ali često i kombinaciju svih tehnika. Trenutno živi i radi u Zagrebu.

“Slikanje shvaćam kao proces. To je način komunikacije vlastite vizije svijeta najintenzivnije moguće. Za mene je to nešto trajno, predanost i iskustvo. Slikanje ne služi za izazivanje skandala niti zadovoljava znatiželju. Više od svega, slikanje je evokacija mističnog koje ne bi moglo biti izraženo na nijedan drugi način. U svom radu koristim svakodnevne motive i prevodim ih u likovne teme sa svim svojim burnim emocionalnim karakteristikama.”