Vili
Art

Vilim Halbarth stvara suvremena umjetnička djela kombinirajući ih kroz različite medije. Završio je matematičku srednju školu pa je geometrija u središtu njegova rada. Kasnije je upisao kamenoklesarsku školu u mjestu Pučišća na otoku Braču. Tu se rodila njegova ljubav prema kamenoj skulpturi. Diplomirao je kiparstvo na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu. Baza njegovog rada je skulptura, ali u kasnijim godinama postaje zaokupljen instalacijskim formama izvedenim u većim formatima. Halbarth koristi predmete pronađene i korištene u metalurškoj industriji, posebno u brodogradnji (cijevi, limovi, itd.). 

Nedavno je svoje umjetničke interese proširio na medije poput fotografije i videa. U svom radu Halbarth proučava svjetlo, zvuk, miris i zrak te njihovu primjenu unutar skulpturalnih oblika. On ispituje društvene aspekte života i rada, kao i ljudske interakcije i odnose unutar društva kojemu i sam Halbarth pripada. Ističe posebnosti ovog društva koje prelazi iz socijalističke (komunističke) vlasti u kapitalističku. Do danas je imao 14 samostalnih izložbi i brojne skupne.

Vilim Halbarth stvara suvremena umjetnička djela kombinirajući ih kroz različite medije. Završio je matematičku srednju školu pa je geometrija u središtu njegova rada. Kasnije je upisao kamenoklesarsku školu u mjestu Pučišća na otoku Braču. Tu se rodila njegova ljubav prema kamenoj skulpturi. Diplomirao je kiparstvo na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu. Baza njegovog rada je skulptura, ali u kasnijim godinama postaje zaokupljen instalacijskim formama izvedenim u većim formatima. Halbarth koristi predmete pronađene i korištene u metalurškoj industriji, posebno u brodogradnji (cijevi, limovi, itd.). Nedavno je svoje umjetničke interese proširio na medije poput fotografije i videa. U svom radu Halbarth proučava svjetlo, zvuk, miris i zrak te njihovu primjenu unutar skulpturalnih oblika. On ispituje društvene aspekte života i rada, kao i ljudske interakcije i odnose unutar društva kojemu i sam Halbarth pripada. Ističe posebnosti ovog društva koje prelazi iz socijalističke (komunističke) vlasti u kapitalističku. Do danas je imao 14 samostalnih izložbi i brojne skupne.