Akademija umjetnosti i kulture u Osijeku

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku poticajno je, provokativno i kreativno mjesto studiranja za sve buduće studente koji žele steći znanja iz područja glazbene, dramske, primijenjene i vizualne umjetnosti te medijske kulture i kulturnoga menadžmenta. Nastala je 2018. godine spajanjem Umjetničke akademije u Osijeku i Odjela za kulturologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i pravna je sljedbenica obiju institucija. Na Akademiji se izvode sveučilišni preddiplomski, diplomski i poslijediplomski umjetnički i znanstveni studiji te se podjednako razvijaju vrhunsko umjetničko stvaralaštvo i znanstveno-istraživački rad.Akademija je smještena u nekoliko zgrada u sklopu osječkoga Sveučilišnoga kampusa i u zgradi Rektorata u baroknoj Tvrđi.