ANA GUBERINA

Magistra likovne umjetnosti, živi i radi u Zagrebu. Likovnu umjetnost magistrirala je na Arthouse, College of Visual Arts u Ljubljani 2017. Diplomirala u klasi prof. Dine Trtovca 1996. u Zagrebu. Studijski je boravila u Hamburgu, Los Angelesu (UCLA) i Parizu (La Cité internationale des arts). Gimnaziju polazila u Splitu i Zagrebu. Od 1988. radi kao dizajnerica tekstila, modna stilistica, umjetnička voditeljica Galerije Laudato i dizajnerica krajobraza. Djela koja je izlagala od 1996. do danas predstavila je u više slikarskih ciklusa. Do sada je izlagala na četrdesetak 

samostalnih izložbi i više od stotinu skupnih te je sudjelovala na brojnim umjetničkim projektima u Hrvatskoj i inozemstvu. Za svoj umjetnički rad dobila je priznanja i nagrade: Pasionska baština 2002, Muzej Mimara, Zagreb, i Zagreb full color 19, Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb, 2019. Djela joj se nalaze u galerijama i privatnim zbirkama suvremene umjetnosti. K tome je objavila zbirke pjesama: Krhke blizine i Radost trajanja. Članica je HDLU-a, CIVA /Christians in the Visual Arts/, HULULK-a i Grupe INFRA.