Anamarija Podrebarac

Sezmička simfonija
zvučna instalacija, 2020./2021.

Rad je nastao u posljednjih šest mjeseci za vrijeme serije potresa na području Karlovačke županije. Potres nema zvuka, ono što čujemo su tek površinske vibracije arhitekture. Frekvencija potresa je najdrevniji zvuk na planeti Zemlji i ujedno nama nedostupan za iskusiti. U ovome radu koristila sam algoritme i programe umjetne inteligencije kako bih generirala sintetički zvuk potresa prema parametrima brojevne magnitude. U simfoniji je mapirano preko 1600 potresa, a rad će se nastaviti razvijati. 

 

Anamarija Podrebarac je interdisciplinarna umjetnica koja kritički koristi digitalne alate, poput svojevrsnih performansa, kako bi progovorila o temama poput filozofskih praksi u ne-reprezentacijskoj teoriji, repetitivnost kodova koji oblikuju smisao te dosezima umjetne inteligencije. U svojim radovima umjetnica se koristi komputacijskim procesima, tehnologijom za obradu prirodnoga jezika, ponavljajućim neuronskim mrežama, umjetničkom praksom performansa i poezijom generiranom umjetnom inteligencijom. Trenutno djeluje na doktorskom studiju Central Saint Martinis, fakultetu umjetnosti i dizajna pri University of Arts u Londonu gdje završava umjetničko-znanstveni doktorat te gradi akademsku karijeru. Umjetnica ostvaruje domaće i međunarodne izložbe i suradnje.