ANDREJA HOJNIK FIŠIĆ

Rođena u Puli 1955. godine. Studirala u Ljubljani engleski, talijanski i novinarstvo čime nadograđuje svoj intimni svijet u slikarstvu. Pripadala grupi Staze, a podučavana o figuraciji i koloritu u ateljeu profesora Dine Trtovca. Poznata po svojim bijelim slikama/ cementnim reljefima koje stvara od 1987. godine. Promišljanja o svijetu u kojem živimo iz aspekta sakralnosti upotpunjavala je 10 godina u Laudato okvirima. Godine 2012. postaje članica internacionalne grupe Movimento energy tracks

koja istražuje procese u slikarstvu  od destrukcije različitim materijalima do ponovne integracije u likovnom. Godina 2014. početak je suradnje s galerijom Galerie d’art uNo iz Kanade čija je stalna suradnica, na izložbama i djelovanju. Usmjerava je društvena angažiranost, slike koje su na granici skulpture i potpuna sloboda djelovanja. Članica je HLD Zagreb (2015.) i HULULK-a (2016.).