Eugen Varzić

Drugi svijet / Another World
2012.
akril na platnu, 150 × 100 cm

Noir
2014.
akril na platnu / acrylic on canvas
70 × 50 cm
Slikarstvo Eugena Varzića inspirirano je svakodnevicom, pričama, emocijama i iskustvima ljudi koji ga okružuju. Ono postoji kao nezamjenjivi ritual, praksa koja počiva na tradicionalnim tehnikama i slikarskom realizmu, što je Varziću ključno za interpretaciju i razumijevanje svijeta. Ipak, da je, kao suvremeni slikar, u potpunosti upućen u dinamike sadašnjice, dokazuje autorov dijalog s digitalnim dobom, koji na slikama Drugi svijet i Noir na prvi pogled ometa tradicionalno realizirane motive. QR kod koji vodi na autorovu web-stranicu prekriva ženski akt, čime se sugerira trijumf virtualne stvarnosti nad „našom“, fizičkom, no zapravo spada u domenu tradicionalnih i drevnih slikarskih tehnika putem mukotrpnog, sporog i pedantnog slikanja koda. Shodno tome, pikselizacija koja je izvršena na ikoni „cenzuriranog“ Krista, napravljena je računalnim programom, no potom je prevedena u medij slikarstva kojemu je podređena. Stoga, na slikama istovremeno primjećujemo sukob i simbiozu starog i novog, odnosno slikarske i digitalne stvarnosti. One se ne referiraju na fizičku stvarnost direktno, već na slikarske tradicije koje tu stvarnost interpretiraju.

Eugen Varzić završio je slikarstvo na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, a svoje je slikarsko obrazovanje nadogradio u radionicama Eloya Moralesa i Antonija Lópeza Garcije. Sudjelovao je na četrdesetak samostalnih i više od stotinu grupnih izložaba, a njegovi su radovi zavrijedili brojne nagrade i međunarodna priznanja te su dijelom mnogih privatnih i javnih kolekcija.