Josipa Krolo

Obgrljena rima
VR animacija, 2018., u suradnji s Filipom Ugrinom

„Obgrljena rima, prva strofa soneta, u četiri slike prikazuje četiri etape višegodišnje veze. Ovaj rad je vizualni sažetak jednog teškog ljubavnog odnosa, nastao kao svojevrsna terapija. Poliptih od četiri slike svojim formatom stvara ritam a,b,b,a kao u obgrljenoj rimi, aludirajući time na old school opciju dijeljenja osobnog emotivnog grča s javnošću – sonet.“

Drugi dio rada je nastao na VR inc rezidenciji gdje je autorica, u suradnji s animatorom Filipom Ugrinom, pretočila slike u virtualnu realnost.

Josipa Krolo diplomirala je 2018. godine na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu. Provela je jedan semestar na Facultat de Belles Arts u Barceloni. Izlagala je na više grupnih i samostalnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu. Članica HDLU-a od 2018. godine. Sudjelovala na HDLU-ovoj rezidenciji De/konstrukcija slike u Leipzigu te Cite des arts rezidenciji u Parizu.