Klaudija
Horvat

Klaudija Horvat je mlada umjetnica rođena 1999. godine u Čakovcu. Studentica je Akademije Primijenjenih Umjetnosti u Rijeci; smjer grafika, te studentica prestižne Bauhaus škole za arhitekturu i primijenjenu umjetnost u Njemačkoj. Izlagala je na nekoliko grupnih izložbi od 2017. godine. Predstavnica je nadrealizma — umjetničkog smjera koji se prvi put pojavio 1920–ih u Francuskoj. Za nju ne vrijede zakoni fizike, nema zakona teže, likovi lebde, stvara vizije uma, a ne stvarnosti. Ljudska podsvijest, snovi, halucinacije te stran i zbunjujući kontekst, cilj su njenog slikarstva.