KRUNISLAV STOJANOVSKI

Rođen je 1969. godine u Skopju, Makedonija. Na ALU u Zagrebu diplomirao je slikarstvo u klasi profesora Đure Sedera, 1998. godine. Pored ovog studija, završava Public Art na Sommerakademie u Salzburgu, Austrija, u klasi američke profesorice Agnes Denes. Rezidencijalno posjećuje i kreativno djeluje u Münchenu, Berlinu, New Yorku, Rotterdamu, Ljubljani i Beču. Dobitnikom je desetak međunarodnih stipendija i nagrada. Od 1995. godine uz umjetničko stvaranje bavi se organizacijom umjetničkih projekata. Danas, nakon specijalizacije na Sveučilištu u

Osijeku bavi se i art terapijom. Godine 2018. objavljena je monografija o njegovom umjetničkom opusu, s tekstom povjesničara umjetnosti Tonka Maroevića. Njegov umjetnički rad uključuje slikanje, crtanje, umjetničke instalacije, fotografije, video, pisanje, edukaciju i likovnu terapiju. Česte teme koje problematiziraju su one koje sadrže socijalnu, humanističku, ekološku iIi političku tematiku. Član je HDLU-a i HZSU-a, HULULK-a i HART-a. Do sada je svoje radove izlagao na 60 samostalnih te na više od 80 skupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu.