Luka Pacek

Luka Pacek perspektivni je student kiparstva na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu koji je završio srednju Školu primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu 2014. godine, odjel Kiparski dizajner. Nakon toga upisuje zagrebačku akademiju u klasi kipara Dalibora Stošića afirmirajući se na umjetničkom polju kao jedan od najboljih studenata akademije. Kao student se aktivno angažira i na socijalnom planu: član je Studentskog zbora ALU-a i Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu u kojem je pripadnik predsjedništva, a također je i član Vijeća umjetničkog područja, Povjerenstva za kvalitetu ALU-a te Senata Sveučilišta u Zagrebu.  

Za vrijeme studija Luka je izlagao na samostalnim, skupnim izložbama te na umjetničkim projektima i radovima na javnim prostorima. Kao istaknutu samostalnu izložbu možemo izdvojiti izložbu Preispitivanja, održanu u Centru za mlade u Samoboru 2020. godine te nekoliko skupnih izložbi: izložbu učeničkih radova More (2018. godine) u Šibeniku, završnu izložbu najboljih studentskih ostvarenja ALU Perspektiva (2018., 2020. i 2021. godine) u Zagrebu, izložbu natječajnih radova Milan Neralić (2019. godine) u Zagrebu, skupnu izložbu u sklopu Smotre Sveučilišta u Zagrebu (2019. godine),

izložbu Q´Art Ilica (2020. i 2021. godine) u Zagrebu, izložbu DA! Festival 2021 u Galeriji Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu, izložbu Hrvatska svijetu (2021. godine) u Meštrovićevom paviljonu u Zagrebu,  izložbu Umjetnost protiv straha (2021. godine) u Galeriji Šira u Zagrebu te međunarodnu vrtnu izložbu u sklopu FloraArta (2021. godine) na Bundeku. U umjetnikovom opusu ističu se dvije skulpture u javnom prostoru: Portret Antuna F. Lucića izložen na Rudarsko-geološkom-naftnom fakultetu u Zagrebu (2020. godine) i skulptura Prolaz izložena u Kulturnom društvu bošnjaka Hrvatske u Zagrebu (2021. godine). 

Od umjetničkih projekata važno je spomenuti Projekt Ilica: Q´Art (2021. godine), festival koji potiče revitalizaciju napuštenih prostora Ilice i slavi umjetnosti, na kojem Luka prodaje svoje radove na štandovima te projekt KupolaArt, u sklopu FloraArt-a, na kojem djeluje kao koordinator i izlagač, a za čiju je realizaciju dobio Nagradu za sinergiju likovne i vrtne umjetnosti od Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu (2021. godine).