Matea Šiprak

Matea Šiprak rođena je 1995. godine u Zagrebu. Nakon završene Škole primijenjene umjetnosti i dizajna (smjer grafika), 2014. upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu. Trenutno je na apsolventskoj godini u klasi kipara Ivana Fijolića. Dobitnica je timske rektorove nagrade za scenografiju dječje opere Brundibar 2018. godine. 

Sudjelovala je na više skupnih izložbi i projekata: projekt Grad na drugi pogled, Karlovac 2019., Poezija je zec iz šešira, Galerija SKC, Rijeka, 2019.