Andreja
Hojnik Fišić

Mia Maraković studira na Akademiji likovnih umjetnosti (Zagreb) te godine 2018. stječe titulu Magistra Likovne kulture. 

Do sada je imala jedanaest samostalnih izložbi i sedamdesetak skupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu.

Dobitnica je Rektorove nagrade 2016. godine za projekt Život ispod Sunca , dobiva posebnu nagradu u sklopu izložbe Student International Art Biennal (Makedonija) 2017. godine, godinu kasnije dobiva treću nagradu Zavičajnog muzeja grada Rovinja te je nagrađena pohvalnicom akademskog vijeća kao najuspješniji student akad.god. 2017./2018.

Voditeljica je likovnih radionica za djecu i odrasle u Rovinju (Centar Mare), 

Srebrenica (Udruga Cesvi i Omladinski centar Srebrenica), Potočari (Internat za djecu iz Srebrenice i Udruga hendikepirane djece i omladine Leptir), Graditeljska srednja škola Čakovec, Zagrebu (CKIM), kaznionica za žene-Požega, Odgojni zavod Turopolje i  Pravni fakultet, smjer socijalni rad 2016. , 2017. i 2018. godine.

Ostvarila je tri privremene javne instalacije Drvo obilja, Tunel dobrih želja, 2016. godine i Češljaj me – Četvrta konferencija međunarodne ekspresivne umjetničke terapije i trening, Akademija likovnih umjetnosti Zagreb, 2018.

Članica je Hrvatskog društva likovnih umjetnika,  Zagreb.