Michel Mesarić

1920/2020
audio-video instalacija, 2021.

Audio-vizualna umjetnička instalacija umjetnikova je ilustracija razdoblja u kojemu je grad Rijeka bio epicentar zanimanja svjetske politike, ujedno i alegorija njenog suvremenog statusa, uslijed proklamiranja grada Europskom prijestolnicom kulture 2020. godine. Godina 1920. obilježena je D’Annunzijevom okupacijom Rijeke te protu-fašističkim ustrajanjima za vlašću. Dinamičnost preplitanja, sukoba i izmjene političkih i nacionalnih ideologija prvenstveno je dočarano zvukom, kojeg prati, naglašava i rekreira vizualni aspekt instalacije. Vizualni dio koncepta ne funkcionira bez auditivne podloge, istovremeno se referirajući na nemogućnost opstanka i napretka suvremene Rijeke i njenih građanina unutar disperzivnih političkih interesa, polifonije mišljenja i oprečnih političkih vizija. Rad je prvenstveno nastao u sklopu projekta Sedam lica grada kao dio umjetničkog programa Rijeka EPK2020.

Michel Mesarić diplomirao je 2017. godine na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, gdje stječe zvanje magistra medijskih umjetnosti i praksi. Iste godine nagrađen je Nagradom Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci. Od 2013. godine sudjeluje na brojnim nacionalnim i međunarodnim skupnim izložbama u Rijeci, Zagrebu, Osijeku, Rovinju, Splitu, Novoj Gorici, Ljubljani, Beogradu, Berlinu, Aachenu te Düsseldorfu. Prvu samostalnu izložbu Pomak/Shift, održao je 2018. u galeriji Filodrammatica Rijeci. Unutar umjetničkog interesa, ponajviše istražuje su-odnos zvuka i slike, tj. manifestaciju zvučnog zapisa u vizualnom obliku.