Mihael Bađun

Mihael Bađun rođen je u Varaždinu. Po završetku školovanja na Prvoj gimnaziji Varaždin, 2015. godine obrazovanje nastavlja upisujući preddiplomski studij Likovna kultura na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) edukacije likovne kulture stječe 2018. godine, završivši u 10% najuspješnijih studenata preddiplomskog studija. Iste godine dobiva Rektorovu nagradu za grupni umjetnički projekt.

U svojem radu bavi se stripom, slikarstvom i ilustracijom. Kreator je nekolicine kraćih, objavljenih stripova, izlagao je na dvadesetak grupnih te dvije samostalne izložbe u Hrvatskoj i inozemstvu, ilustrirao je naslovnice triju knjiga te je autor murala u gradu Varaždinu. Trenutno završava diplomski studij Likovne kulture pod mentorstvom profesorice Ines Krasić.