NADA ŽILJAK

Rođena je u Zagrebu 1944. godine u slikarskoj obitelji Kinert. Završila je Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu 1967. Stvara u mnogim tehnikama: ulja na platnu, akriliku, akvarel, pastel, suha igla, bakropis, linorez… Svoja djela predstavila je na osamdesetak samostalnih izložbi u zemlji i inozemstvu: Budimpešta, Kairo, Graz, Kiev, Pečuh, Bratislava, Pariz, London, Kuala Lumpur, Taipei, Asbach, Bihać, Sarajevo, Pittsburgh…

U slikarstvo (od 2009.) uvodi dualnu sliku pod nazivom InfraredART – dvije nezavisne slike za vizualni i infracrveni spektar. Kritike, ogledi i studije o slikarstvu Nade Žiljak skupljeni su na njenim web stranicama. Njene slike objavljene su u sedam monografija iz pera Đure Vanđure, Branke Hlevnjak i Dore Kinert Bučan.