Paulina
Jazvić

Paulina Jazvić rođena je u Zagrebu 1973. godine. 2001. diplomirala je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi profesora Šuteja. 1995. diplomirala je Dizajn odjeće i tekstila na Tekstilno – tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Izlagala je na pedesetak skupnih i dvadesetak samostalnih izložbi. Dosada je za svoj rad primila šest nagrada. Članica je HDLU-a. Zaposlena je kao izvanredni profesor na Tekstilno – tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,

Zavod za dizajn i projektiranje tekstila i odjeće, na kolegijima Kreiranje odjeće na preddiplomskom i diplomskom studiju. Do sada je bila mentor na 75 diplomskih i završnih radova. Organizirala je i mentorirala 20-ak studentskih izložbi. Član je prosudbenog tijela TTF Galerije i Galerije Događanja.