PETAR KOŠI

Rođen 1. srpnja 1995. u Zagrebu. 2011. godine upisuje školu Primijenjenih umjetnosti i dizajna u Zagrebu, gdje 2014. godine maturira kao aranžersko—scenografski dizajner. Sljedeće 2015. godine upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer kiparstvo gdje na III. godini preddiplomskog studija upisuje u klasu Mile Blaževića. Putem programa razmjene studenata 2018. god. upisuje Universidad de Bellas

Artes u Granadi, u Kraljevini Španjolskoj, gdje završava IV. godinu preddiplomskog studija. 2019. godine upisuje I. godinu diplomskog studija u klasi Petra Barišića. 2020. diplomira na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, te stječe akademski naziv magistar kiparstva. 2021. godine postaje članom HULULK-a.