Petra
Šabić

Predstavljeni radovi Petre Šabić su vizualne materijalizacije aktivnog i konzistentnog istraživačkog pristupa slikarstvu unutar kojeg se kreativni impulsi oblikuju putem riječi, simbola ili znakova. Zrcaljenje osobne emotivne prirode u tamnim slikarskim plohama ogleda se u znakovnom sustavu koji gradi tkivo slike, a razumijevanje tog vizualnog sustava u kontekstu osobne ikonografije manje se odnosi na doslovno iščitavanje prikazanog nego na promatranje slike kao nositelja poruke, različitih tumačenja i interpretacija. Pojam slikarske semiotike i proces koji Ch. S. Peirce naziva semiozom odnosi se na neprekidno prevođenje jednoga znakovnog sustava u drugi, a počiva na elementarnoj pretpostavci da nešto može biti znakom onda kada to nešto stanoviti tumač tumači kao znak nečeg (usp. J. Bučan). U tom smislu, jedan od središnjih motiva rada upravo je razlaganje neuhvatljivosti tumačenja arhetipskih vizualnih invokacija i povezivanje likovnih situacija sa nesvjesnim kodovima ljudske imaginacije.