Tiff

Tiff je umjetnica 2D igara koja u slobodno vrijeme voli crtati likove. Voli crtati koristeći velike i jednostavne oblike, sto je prepoznatljiva komponentna u njezinom umjetničkom izražavanju.

Name: Aine
Dimension: 2000×2000
Technique: Cell Shading (Digital Art)