Umjetnička akademija
u Splitu

Mentori:
art. Veljko Popović
izv. prof. Sandra Sterle
doc. art. Neli Ružić
red. prof. art Viktor Popović
doc. art. Vedran Perkov
red. prof. art. Nina Ivančić
izv. prof. Nikola Džaja
izv. prof. Edvin Dragičević
doc. art. Maja Khoualdi

Studenti:
Ana-Marija Fabijanić – Cilindar
Andrea Resner
Mihael Frančić
Mak Hubjer
Mia Minigo
Ivo Mateljak
Marieta Vulić
Marko Budimir
Lina Aljinović
Dajana Džafo