Zdenka Bilušić

Zdenka Bilušić završila je Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu. U Gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić u Šibeniku vodi Centar za vizualnu kulturu djece i mladih te uređuje izložbene programe. Godinama redovito surađuje s Međunarodnim dječjim festivalom u Šibeniku, na kojemu od 1995. vodi likovne i lutkarske radionice za djecu. 

Autorica je triju slikovnica, brojnih edukativnih priručnika za djecu i koautorica udžbenika za likovnu kulturu Pogled, potez za učenike 5-8. razreda osnovne škole.