Marijan Crtalić

Marijan Crtalić rođen je 1968. u Sisku. 1992. završio je slikarstvo na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Zagrebu. Nakon diplome počeo je istraživati ostale medije, kao što su video, fotografija i performans. Izlagao je na velikom broju domaćih i stranih izložbi i dobitnik je nagrada 26. i 36. Salona mladih i nagrade T-HT-a.
Živi i radi u Zagrebu i Sisku.