DPUH

GOVOR BOJE

„Boja je snaga koja izravno utječe na dušu.” – Vasilij Kandinski

U svijetu percipiranom osjetilima, boja je svjetlosna frekvencija koja mu daje raznolikost dok istovremeno utječe na doživljaje okoline. Ona je bezvremenski i univerzalni jezik kojim umjetnici prenose dublje i kompleksnije slojeve svojih misli, osjećaja i vizija. Kao temeljni likovni element, boja kontinuirano transformira svijet umjetnosti, omogućujući umjetnicima interpretaciju ideja i ostvarivanje komunikacije, kontemplaciju i promišljanje. Izložbom Govor boje predstavljamo načine umjetničkog izražavanja bojom kontrastima, simbolikom te raznovrsnim materijalima i tehnikama. Izložena djela suvremenih hrvatskih umjetnika demonstriraju polivalentnost boje u različitim umjetničkim medijima. Umjetnici apstrakcije boju vrlo često koriste kao osnovni element izražavanja – igraju se bojom koja postaje glavnim nositeljem forme, oslobođene prethodno zadanih pravila realizma – kako bi probudili unutarnje doživljaje kod promatrača. Bez prepoznatljivih oblika, boje postaju nositelji značenja i emocija. Prema Kandinskom, svaka boja ima svoj karakterističan zvuk i duševnu rezonancu. Na taj način plava boja asocira na nebo i duhovnost, dok crvenu odlikuje dinamična i energična priroda. Dakako, boja je i u prethodnim umjetničkim razdobljima, primjerice u gotici, manirizmu ili baroku, služila kao činitelj atmosfere i nositelj simboličkog značenja. Kontrasti se u izloženim djelima primjenjuju u svrhu postizanja vizualnog afiniteta te emotivnog odgovara promatrača. Boja igra glavnu ulogu u cjelokupnoj artikulaciji umjetničkog koncepta. Na razne načine postignuti varirajući intenziteti, tonovi i nijanse ono su što povezuje izabrana djela Iris Jambrek, Grgura Akrapa, Damira Sobote i Ivana Prerada. Umjetnica Iris Jambrek bogatim koloritom, slojevitom kompozicijom te kontrastom između neutralnih i jarkih boja suptilno stvara dinamične i inspirativne prizore, potičući različite interpretacije. Prepoznatljiv stil Grgura Akrapa temelji se na kontrastu koji dočarava ozračje naglašavajući motiv u fokusu. Damir Sobota u svojim djelima spaja različite tradicije i eksperimente u geometrijskoj apstrakciji. Varijacijom raznobojnih linija umjetnik unutar kompozicije tvori apstraktne, geometrijske oblike, koji se unutar okvira repliciraju i čine svojevrsni algoritam. Ivan Prerad motive iz prirode oplošnjava i fragmentira nizanjem tankih linija boja koje podsjećaju na piksele LCD ekrana, a njihove nijanse variraju ovisno o kutu gledanja.

 

Jelena Sokić, Marko Tadić i Anita Kontrec umjetnici su čija djela obiluju distinktivnom simbolikom. Djela Jelene Sokić često odražavaju unutarnji svijet umjetnice i pokušaje razumijevanja vlastitih emocionalnih stanja čiju slojevitost nerijetko prenosi bojama. Marko Tadić u svojim multimedijalnim djelima reinterpretira kulturno i povijesno naslijeđe na taj način tvoreći nove imaginarne svjetove među kojima boja može biti nositeljica simbolike ili isticati pojedine likovne elemente. Poliesterske skulpture Anite Kontrec odlikuju intenzivne čiste boje kojima umjetnica gradi najsuptilnije unutarnje vibracije osjećajnosti kao doživljaja duhovnosti. Ana Ratković Sobota, Marija Koruga, Matej Vuković i Matko Vekić kombiniraju različite slikarske i kiparske tehnike i materijale, istovremeno bojom povezujući vizualnost i taktilnost. Slikarica Ana Ratković Sobota motive krajolika ostvaruje batikom – tehnikom kojom oslikava tkaninu uporabom voska. Motivi prirode, odabir tehnike i materijala ukazuju na snažnu ekološku osviještenost umjetnice. Matej Vuković u svojim radovima koristi fiberglas te se kroz organičke forme bavi ljudskom psihofizikom. Boju odabire po osjećaju, a ona se pojavljuje u obliku apstraktne mase koja djeluje kao da se rastapa ili buja iz različitih predmeta, zaustavljena u vremenu. Umjetnica Marija Koruga kombinacijom boje i reljefa stvara iznimno bogat vizualni doživljaj kreirajući dubinu i teksturu na djelu. Reljefne teksture utječu na način na koji se svjetlo reflektira i prelama na površini slike, stvarajući duboke sjene i igru svjetla ističući slojevitost i dimenziju samog djela. Matko Vekić koristi uvijek bliske i svakidašnje motive koji mu služe kao podloga za slikarski eksperiment u kojem propituje vlastiti medij koristeći se različitim tehnikama. U prvom planu svojih radova ističe duhovnost kao osobni znak. Izložba Govor boje nastoji istaknuti oblikovnu snagu boje te kontrastima, simbolikom i različitim tehnikama i materijalima ponuditi niz različitih mogućnosti ovisno o temi i mediju u kojemu je korištena. Naposljetku, svi navedeni autori posežu za istim umjetničkim alatom – bojom, pomoću koje preslikavaju postojeći svijet, stvaraju novi ili odražavaju onaj unutarnji, a svaki je od tih svjetova na svoj način jedinstven.

autori izložbe: Iva Brižan, Karla Čudina, Hana Kantoci, Lorena Šimić, Dorian Ruljančić, Ema Tomić, Željka Zdelar, Sofija Žagar

GOVOR BOJE

„Boja je snaga koja izravno utječe na dušu.” – Vasilij Kandinski

U svijetu percipiranom osjetilima, boja je svjetlosna frekvencija koja mu daje raznolikost dok istovremeno utječe na doživljaje okoline. Ona je bezvremenski i univerzalni jezik kojim umjetnici prenose dublje i kompleksnije slojeve svojih misli, osjećaja i vizija. Kao temeljni likovni element, boja kontinuirano transformira svijet umjetnosti, omogućujući umjetnicima interpretaciju ideja i ostvarivanje komunikacije, kontemplaciju i promišljanje.  Izložbom Govor boje predstavljamo načine umjetničkog izražavanja bojom kontrastima, simbolikom te raznovrsnim materijalima i tehnikama. Izložena djela suvremenih hrvatskih umjetnika demonstriraju polivalentnost boje u različitim umjetničkim medijima. Umjetnici apstrakcije boju vrlo često koriste kao osnovni element izražavanja – igraju se bojom koja postaje glavnim nositeljem forme, oslobođene prethodno zadanih pravila realizma – kako bi probudili unutarnje doživljaje kod promatrača. Bez prepoznatljivih oblika, boje postaju nositelji značenja i emocija. Prema Kandinskom, svaka boja ima svoj karakterističan zvuk i duševnu rezonancu. Na taj način plava boja asocira na nebo i duhovnost, dok crvenu odlikuje dinamična i energična priroda. Dakako, boja je i u prethodnim umjetničkim razdobljima, primjerice u gotici, manirizmu ili baroku, služila kao činitelj atmosfere i nositelj simboličkog značenja.  Kontrasti se u izloženim djelima primjenjuju u svrhu postizanja vizualnog afiniteta te emotivnog odgovara promatrača. Boja igra glavnu ulogu u cjelokupnoj artikulaciji umjetničkog koncepta. Na razne načine postignuti varirajući intenziteti, tonovi i nijanse ono su što povezuje izabrana djela Iris Jambrek, Grgura Akrapa, Damira Sobote i Ivana Prerada. Umjetnica Iris Jambrek bogatim koloritom, slojevitom kompozicijom te kontrastom između neutralnih i jarkih boja suptilno stvara dinamične i inspirativne prizore, potičući različite interpretacije. Prepoznatljiv stil Grgura Akrapa temelji se na kontrastu koji dočarava ozračje naglašavajući motiv u fokusu. Damir Sobota u svojim djelima spaja različite tradicije i eksperimente u geometrijskoj apstrakciji. Varijacijom raznobojnih linija umjetnik unutar kompozicije tvori apstraktne, geometrijske oblike, koji se unutar okvira repliciraju i čine svojevrsni algoritam. Ivan Prerad motive iz prirode oplošnjava i fragmentira nizanjem tankih linija boja koje podsjećaju na piksele LCD ekrana, a njihove nijanse variraju ovisno o kutu gledanja. Jelena Sokić, Marko Tadić i Anita Kontrec umjetnici su čija djela obiluju distinktivnom simbolikom. Djela Jelene Sokić često odražavaju unutarnji svijet umjetnice i pokušaje razumijevanja vlastitih emocionalnih stanja čiju slojevitost nerijetko prenosi bojama. Marko Tadić u svojim multimedijalnim djelima reinterpretira kulturno i povijesno naslijeđe na taj način tvoreći nove imaginarne svjetove među kojima boja može biti nositeljica simbolike ili isticati pojedine likovne elemente. Poliesterske skulpture Anite Kontrec odlikuju intenzivne čiste boje kojima umjetnica gradi najsuptilnije unutarnje vibracije osjećajnosti kao doživljaja duhovnosti. Ana Ratković Sobota, Marija Koruga, Matej Vuković i Matko Vekić kombiniraju različite slikarske i kiparske tehnike i materijale, istovremeno bojom povezujući vizualnost i taktilnost. Slikarica Ana Ratković Sobota motive krajolika ostvaruje batikom – tehnikom kojom oslikava tkaninu uporabom voska. Motivi prirode, odabir tehnike i materijala ukazuju na snažnu ekološku osviještenost umjetnice. Matej Vuković u svojim radovima koristi fiberglas te se kroz organičke forme bavi ljudskom psihofizikom. Boju odabire po osjećaju, a ona se pojavljuje u obliku apstraktne mase koja djeluje kao da se rastapa ili buja iz različitih predmeta, zaustavljena u vremenu. Umjetnica Marija Koruga kombinacijom boje i reljefa stvara iznimno bogat vizualni doživljaj kreirajući dubinu i teksturu na djelu. Reljefne teksture utječu na način na koji se svjetlo reflektira i prelama na površini slike, stvarajući duboke sjene i igru svjetla ističući slojevitost i dimenziju samog djela. Matko Vekić koristi uvijek bliske i svakidašnje motive koji mu služe kao podloga za slikarski eksperiment u kojem propituje vlastiti medij koristeći se različitim tehnikama. U prvom planu svojih radova ističe duhovnost kao osobni znak. Izložba Govor boje nastoji istaknuti oblikovnu snagu boje te kontrastima, simbolikom i različitim tehnikama i materijalima ponuditi niz različitih mogućnosti ovisno o temi i mediju u kojemu je korištena. Naposljetku, svi navedeni autori posežu za istim umjetničkim alatom – bojom, pomoću koje preslikavaju postojeći svijet, stvaraju novi ili odražavaju onaj unutarnji, a svaki je od tih svjetova na svoj način jedinstven.

autori izložbe: Iva Brižan, Karla Čudina, Hana Kantoci, Lorena Šimić, Dorian Ruljančić, Ema Tomić, Željka Zdelar, Sofija Žagar

Jelena Sokić

Anita Kontrec

Damir Sobota

Grgur Akrap

Iris Jambrek

Ivan Prerad

Ana Ratković Sobota

Marija Koruga

Matej Vuković

Marko Tadić

Matko Vekić