N/A

Galerija Kontura

Mladi kipari Zagreba

Mladen Vukres

“Demontirani i degradirani atelier“

Vili Art

F-2A

Galerija Modro

Gishyan Fabris Palma

Sandra Ban

Jelena Martinović

Jelena Sokić

The Wasteland

Dijana Čović

Ranko Ajdinović

Adolf Polunić

Dejan Kljun

Rebeka Belavić