Sebastijan Vojvoda

Sebastijan Vojvoda rođen je u Puli, 1976. godine. Studira na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje u Ljubljani, na slikarskom odjelu, u kla­si profesorice Metke Krašovec. Diplomirao je kod pro­fesora Zmage Jeraja i Boruta Vogelnika, 2006. godine. Godine 2005. boravi kao stipendist u Göteborgu, u Švedskoj, na tamošnjoj Umjetničkoj akademiji (Akademin Valand). Godine 2012. na ALUO u Ljubljani završava postdi­plomski magistarski studij slikarstva kod profesora Bojana Gorenca.
Dosad je izlagao na više samostalnih i skupnih izlož­bi u zemlji i inozemstvu. Živi i radi u Poreču.