ART ZAGREB međunarodni je sajam likovnih umjetnosti čiji je cilj promocija, jačanje i standardizacija tržišta umjetnosti u Hrvatskoj i hrvatske umjetnosti u svijetu. Smatramo kako danas u Hrvatskoj tržište umjetnina gotovo ne postoji što za posljedicu ima stigmatizaciju kolekcionara, mistifikaciju cijena i pauperizaciju autora. Po uzoru na svjetske sajmove umjetnosti, želimo oživjeti uspavano tržište umjetnina i stvoriti kariku koja nedostaje u naporima kulturnih djelatnika i institucija da unaprijede kreativne industrije.