Giulio
Malinverni

Giulio Malinverni rođen je 1994. u Vercelliu,. 2016. stekao je zvanje restauratora freski i kamena na Venecijanskom institutu za kulturno nasljeđe. 

Trenutno završava bakalaureat iz slikarstva na Accademia di Belle Arti di Venezia, gdje živi i radi.