Kolekcionar Stipe Renić

Stipe Renić, poznat kao kolekcionar i ljubitelj likovne umjetnosti, uz pomoć prijatelja, organizira brojna humanitarna i kulturna događanja. Osim toga, organizira i likovne kolonije po Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini s brojnim likovnim umjetnicima i fotografima. Rad na organizaciji humanitarnih i kulturnih događanja, organizacija likovnih kolonija te prijateljstvo s brojnim umjetnicima odredili su njegov životni put. Uz njihovu pomoć i nadziranje i sam je počeo stvarati skulpture u drvu.