apeXchimpz - APEs

apeXchimpz je jedan od prvih velikih NFT projekata u Kusama ekosistemu. Uzimajući u obzir duboku involviranost u ekosistem te implementaciju jedinstvenog NFT 2.0 protokola, projekt će uvelike napredovati.

Artwork name: Afterglow
Technique: Digital art