Matko Meštrović

The Guest House
2019.
fotografija, 70 × 45 cm
Na prikazima bolničkih soba, hodnika i čekaonica fotografskog ciklusa The Guest House Matka Meštrovića, nema ljudi, samo blijedih tragova njihove nedavne prisutnosti. Fotografije na prvi pogled djeluju dokumentaristički, s takozvanom deadpan estetikom, no pomnim promatranjem primjećujemo kako je autor u njih intervenirao kolažnim postupkom, stvarajući ne samo osjećaj praznine i ljudskog odsustva, već i kompozicijske i kolorističke igre na površini kadra. S obzirom na nelagodnu prazninu koja emanira s autorovih fotografija, taj bijeg u estetiku možemo protumačiti kao fikcionalizaciju stvarnosti, odnosno kao (ne)svjesni pokušaj konstruiranja subjektivnog narativa, umetnutog u inače objektivan kadar.
Nikola Zmijarević

Fotogrami
2022.
fotografija, 70 × 45 cm
Fotografijama rađenim u tehnici fotograma, koju je početkom 20. stoljeća popularizirao Man Ray, Matko Meštrović neposredno bilježi naizgled kaotične prirodne procese vode koji tendiraju samoorganizaciji i redu. Fotogrami su fotografije koje nastaju bez fotoaparata, direktnim kontaktom objekta i fotoosjetljive podloge koja se potom izlaže svjetlosti. Stoga predstavljaju kulminaciju fotografske objektivnosti, jer su rezultati takvog procesa zapravo „skenovi prirode“. Velika estetska snaga ovih radova zapravo je sekundarna i proizlazi iz kvaziznanstvenih postupaka opservacije stvarnosti.
Nikola Zmijarević

Matko Meštrović student je Akademije za likovnu umjetnost i oblikovanje u Ljubljani, a fotografijom se bavi od 2010. godine kroz djelovanje Fotokluba Bjelovar i Hrvatskog fotosaveza. Kao mladi autor sudjelovao je na mnogim izložbama te je dobitnik nekoliko međunarodnih priznanja.