Vida Meić

Strukture mrlja
2017.
kolografija, 97 × 69 cm
Način na koji umjetnica Vida Meić uz pomoć eksperimenta analizira strukture i odlike mrlja, može nas podsjetiti na postupke znanstvene metode. Njezine kolografije nastaju grafičkom tehnikom dubokog tiskanja ljepila i boje na papir te sadrže asocijativni potencijal čime nam omogućuju da u nizu neobičnih organskih oblika prepoznajemo isječke naše stvarnosti, poput ljudskog profila, spleta figura, krošnji stabala, jezera, planina i slično. Kao što je u svom traktatu isticao Leonardo da Vinci, u mrljama vidimo sve što želimo vidjeti, zbog čega pred umjetničinim radovima nismo pasivni promatrači, već aktivni sudionici u kreativnom procesu. No, usprkos tom fiktivnom potencijalu mrlja, iz kojih se može iščitati gotovo sve što nam mašta dopusti, one nisu ništa drugo doli mrlje. Stoga je primjereno da pojedinačni radovi nemaju naslov, jer ne označuju ništa u pojavnom svijetu, u našoj stvarnosti, već su sami direktna i objektivna manifestacija te stvarnosti na čiji izgled ne utječe autorica koliko kaotični i slučajni procesi prirode. U tom smislu, radovi brišu granicu umjetnosti i stvarnosti, fikcije i fakcije, i samim time nude drugačiji odnos prema stvarnosti, bez pokušaja manipulacije ili iluzionističke obmane.
Nikola Zmijarević

Vida Meić rođena je 1991. godine u Čakovcu, a diplomirala je grafiku 2017. godine na Nastavničkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje i danas radi. Dobitnica je brojnih nagrada, a sudjelovala je na tridesetak skupnih izložbi. Radi u Hrvatskom društvu likovnih umjetnika te kao vanjska suradnica na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.