XyloDrone

Dvije su strane nečijeg postojanja, unutarnja i vanjska. Moje se kreacije dijele na dvije kategorije: izražavanje sebe i opis svijeta koji me okružuje. Koristeći fotografiju, digitalnu manipulaciju, apstraktnu kaligrafiju, pisani i audio zapis izražavam svoje osobne stavove i stavove o svijetu kojeg kritiziram, jednako kao što ga i pokušavam razumjeti.

Artwork name: Floral Meltdown